شنبه 26خرداد 1403

سبت 09 ذيحجه 1445

Saturday 15 June 2024

کتاب ها و مقالات

کتاب ها و مقالات

استاندارد حسابداری شماره 8 حسابداری موجودی مواد و کالا

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید
تهیه کننده: محمود گله داری

کتاب ها و مقالات

استاندارد حسابداری 1 ارائه صورت های مالی

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید
تهیه کننده:محمود گله داری

کتاب ها و مقالات

استاندارد حسابداری شماره 4 ذخایر ، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید
تهیه کننده:محمود گله داری

کتاب ها و مقالات

استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید
تهیه کننده :محمود گله داری

کتاب ها و مقالات

استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید
تهیه کننده:محمود گله داری

کتاب ها و مقالات

کارشناس رسمی دادگستری و نمونه سوالات آزمون های قبلی با پاسخ سوالات آن

آزمون کارشناس رسمی دادگستری توسط دو مرجع کارنون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایه به صورت مستقل برگزار می شود در

کتاب ها و مقالات

رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

/files/عدم_ابطال_دستورالعمل_های_مالیات.pdf
رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریعدم ابطال دستورالعمل های 200/98/507 و 200/98/511 مربوط به مال

کتاب ها و مقالات

🌐 دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص

http://www.accrah.com/files/تراکنش های بانکی.pdf
.طی نامه شماره ۹۸/۴۲۶۳۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۰۸ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ادار