پنج شنبه 13بهمن 1401

خميس 12 رجب 1444

Thursday 02 February 2023

اخبار

اخبار

واردات ارز اعم از اسکناس و حواله از مالیات معاف شد.

با ابلاغ بخشنامه مربوط به معافیت مالیاتی ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله)، این معافیت جنبه رسمی به خود گرفت؛ معافیتی که پیش‌تر از سوی بانک مرکزی

اخبار

پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران هزینه های درمان کارکنان در حساب مالیاتی

پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران هزینه های درمان کارکنان در حساب مالیاتی

وجوه پرداختی بابت بیمه های درمان ت

اخبار

نامه مورخ ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۱ دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی عنوان اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها مبنی بر اطلاع رسانی تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱

نامه مورخ ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۱ دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی عنوان اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها مبنی بر اطلاع رسانی تخصیص شماره اقتصادی

اخبار

اطلاعیه شماره ۴ سازمان امور مالیاتی در خصوص مودیان اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از ١ / ١ / ١۴٠٢

اطلاعیه شماره ۴ سازمان امور مالیاتی در خصوص مودیان اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از ١ / ١ / ١۴٠٢

موضو

اخبار

رفع تعهد ارزی /( پیرو نامه مورخ ۸/ ۸/ ۱۴۰۱ ) نظر به پایان مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱

موضوع : رفع تعهد ارزی /( پیرو نامه مورخ ۸/ ۸/ ۱۴۰۱ ) نظر به پایان مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱

میزان رفع تعهد ا

اخبار

شمول مالیات بر صادرات و درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع فلزی و غیر فلزی، محصولات گازی و پتروشیمی/حکم بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰

ابلاغیه مورخ ٢۵ / ١٠ / ١۴٠١ سازمان امور مالیاتی در خصوص شمول مالیات بر صادرات و درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع فلزی و غیر فلزی، محص