پنج شنبه 29ارديبهشت 1401

خميس 18 شوال 1443

Thursday 19 May 2022

اخبار

اخبار

رهنمود حسابداری

تغییرات در توزیع عوارض
منبع:سازمان امور مالیاتی کشور

اخبار

رهنمود حسابداری

تمدید مهلت ارسال لایحه ۲۳۸ ق م م بصورت قبل


منبع:سازمان امور مالیاتی کشور

اخبار

رهنمود حسابداری

فهرست قبول شدگان درس يا دروس سال 1400

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

اخبار

رهنمود حسابداری

بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱

دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱
برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
منبع:سازمان امور مالیاتی کش

اخبار

رهنمود حسابداری

اخبار

رهنمود حسابداری

بخشنامه مالیاتی شماره ۷/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ وفق مقررات جزء ۵ بند الف و بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشورمنبع:سازمان ام

اخبار

رهنمود حسابداری

بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱


منبع :سازمان امور مالیاتی کشور

اخبار

رهنمود حسابداری

ابلاغ قانون تسهیل کسب و کار

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
منبع:مجلس شورای اسلامی