شنبه 30تير 1403

سبت 14 محرم 1446

Saturday 20 July 2024

اخبار

اخبار

ابلاغیه مورخ ٧/ ١٢ / ١۴٠٢ دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

موضوع : نقض دادنامه شماره ٩٠٢ رأی هیات عمومي دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی دستورالعمل شماره ۵٢۴ سازمان امور مالیاتی ،در خصوص شمول مالیات ب

اخبار

بخشنامه مورخ ٣٠ / ١١ / ١۴٠٢ سازمان امور مالیاتی موضوع : ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ٢٢ گانه تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳

بخشنامه مورخ ٣٠ / ١١ / ١۴٠٢ سازمان امور مالیاتی

موضوع : ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ٢٢ گانه تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳

منبع:سازمان امورمال

اخبار

اخبار

رفع ابهام از قسمت اخیر بند ۱ و جزء ب بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ با عنایت به مفاد رای موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

بخشنامه مورخ ۲۲/ ۹/ ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی

موضوع : رفع ابهام از قسمت اخیر بند ۱ و جزء ب بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ با عنایت به

اخبار

نامه دادستان انتظامی مالیاتی عنوان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی در خصوص تسریع در رسیدگی و صدور پر نده های مالیاتی بزرگ، صدور آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی ظرف سه روز توسط نماینده بند ٢ (دادگستری)

نامه دادستان انتظامی مالیاتی عنوان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی در خصوص تسریع در رسیدگی و صدور پر نده های مالیاتی بزرگ، صدور آرا هیات های حل اختلاف مالیا

اخبار

الزام انتقال کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی یا شرکت‌هایی که قسمتی از سهامش دولتی است از تهران به محل کارخانه

در صورت عدم انتقال ، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات دو برابری سالانه برای این شرکتها خواهد بود.