جمعه 04مهر 1399

الجمعة 08 صفر 1442

Friday 25 September 2020

اخبار

اخبار

رهنمود حسابداری

دستورالعمل مورخ 1399/06/30 موضوع مواد 157 و 169 و 169 مکرر و 219 قانون مالیاتهای مستقیم

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
منبع:سازمان امور مالیاتی کشور

اخبار

رهنمود حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی اشخاص حقوقی برای شروع کسب و کار

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با هدف تسهیل فضای کسب و کار اشخاص حقوقی، شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی تلقی شده و بنگاه های ا

اخبار

رهنمود حسابداری

اخبار

رهنمود حسابداری

اخبار

رهنمود حسابداری

اخبار

رهنمود حسابداری

جوابیه سازمان امور مالیاتی به درخواست اتاق بازرگانی

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به مکاتبه رئیس اتاق بازرگانی مبنی بر درخواست اصلاح بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۱/۳۱ در باره نحوه بررسی و رسیدگی به اطلا

اخبار

رهنمود حسابداری

نامه شماره۰۵۸/ ۴۴۰/ب/۹۹مورخ ۹۹/۶/۱۵ (ابلاغیه سازمان بورس به موسسات حسابرسی و اشخاص مشمول ماده ١٠)

سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاحیه جدول ماده ۵ دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده ١٠ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان را اب

اخبار

رهنمود حسابداری

جرا‌ئم ماده 169

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
منبع:خسرو حسین پور هرمزی

اخبار

رهنمود حسابداری

️ دستورالعمل مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص

نحوه اقدام در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به

اخبار