يک شنبه 09مهر 1402

أَحَد 17 ربيع الاول 1445

Sunday 01 October 2023

اخبار

اخبار

با اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، مهلت ایفای تعهدات صادراتی سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال بخشنامه‌ای از ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان

اخبار

نامه مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موضوع : چگونگی محدودیت و رفع محدودیت ثبتی در راستای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

با توجه به اینکه برخی مودیان مالیاتی بدهکار پس از تعیین تکلیف بدهی خود .... از پیگیری پرونده مالیاتی تا مرحله مختومه شدن خودداری می نمایند ... محدودی

اخبار

عدم ابطال‌ بند ۴٢ دستورالعمل دادرسی مالیاتی/مطالبه مالیات از غیر مودی

رأی مورخ ٧/ ۶/ ١۴٠٢ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

موضوع :عدم ابطال‌ بند ۴٢ دستورالعمل دادرسی مالیاتی/مطالبه مالیات از غیر مودی

منبع:دیوان عد

اخبار

رفع ابهام استعلام شمول و یا عدم شمول فعالیت برخی از رسته ها در فراخوان مرحله نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

اظهارنظر معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی

موضوع :رفع ابهام استعلام شمول و یا عدم شمول فعالیت برخی از رسته ها در فراخوان مرحله نهم قانون م

اخبار

دستور العمل ساماندهی حقوق ومزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره

دستور العمل ساماندهی حقوق ومزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع و وا

اخبار

مصوبه مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۴۰۲ هبات وزیران در رابطه با ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳)ماده(۶۴) ق .م.م در سال ۱۴۰۲

فقط ۱۴ درصد از ارزش معاملاتی مصوبه کمیسیون تقویم املاک برای سال ۱۴۰۲ ، قابل اعمال جهت محاسبه عوارض و وجوه برای اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ ق.م.م خواه