چهارشنبه 10آذر 1400

أربعاء 26 ربيع الثاني 1443

Wednesday 01 December 2021

اخبار

اخبار

رهنمود حسابداری

اعمال معافیتهای مالیاتی در خصوص مواد خوراکی

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
منبع:سازمان امور مالیاتی کشور

اخبار

رهنمود حسابداری

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی سال 1398


منبع:سازمان توسعه تجارت ایران

اخبار

رهنمود حسابداری

شمول مرور زمان برای جرایم ماده ۱۶۹ق م م

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

اخبار

رهنمود حسابداری

اخبار

رهنمود حسابداری

چگونگی اعمال معافیت مالیاتی

چگونگی اعمال معافیت مالیاتی بر درآمد حاصل از فعالیت واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و نیز مقررات ار

اخبار

رهنمود حسابداری

ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران


منبع:سازمان امور مالیاتی کشور

اخبار

رهنمود حسابداری

بخشنامه مورخ ٢۶ /٨/ ١۴٠٠ سازمان امور مالیاتی موضوع : ابلاغ احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
منبع:سازمان امور مالیاتی کشور

اخبار

رهنمود حسابداری

اخبار

رهنمود حسابداری

به مناسبت هفته حسابدار


به مناسبت هفته حسابدارچهل و سومین همایش سراسری انجمن حسابداران خبره با موضوع استانداردهای کاربردی حسابداری در تاریخ ۲۶ آذر از ساعت ۹ الی ۱۵ برگزار خو

اخبار

رهنمود حسابداری

نشست «نقد و بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400)»
پژوهشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌کند:
نشست «نقد و بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400)&ra