شنبه 30تير 1403

سبت 14 محرم 1446

Saturday 20 July 2024

رفع ابهام از قسمت اخیر بند ۱ و جزء ب بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ با عنایت به مفاد رای موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

تعداد نمایش : (0) تاریخ انتشار : 1402/09/27

بخشنامه مورخ ۲۲/ ۹/ ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی 

موضوع : رفع ابهام از قسمت اخیر بند ۱ و جزء ب بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ با عنایت به مفاد رای موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

 هزینه نقل و انتقال سهام / سرمایه گذاری جاری در سهام و سهم الشرکه...  

منبع:سازمان امور مالیاتی کشور

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی