شنبه 30تير 1403

سبت 14 محرم 1446

Saturday 20 July 2024

نامه دادستان انتظامی مالیاتی عنوان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی در خصوص تسریع در رسیدگی و صدور پر نده های مالیاتی بزرگ، صدور آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی ظرف سه روز توسط نماینده بند ٢ (دادگستری)

تعداد نمایش : (0) تاریخ انتشار : 1402/09/06

 نامه دادستان انتظامی مالیاتی عنوان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی در خصوص تسریع در رسیدگی و صدور پر نده های مالیاتی بزرگ، صدور آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی ظرف سه روز توسط نماینده بند ٢ (دادگستری) ، حضور نماینده اداره امور مالیاتی در جلسات هیات و... 

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی