چهارشنبه 19مرداد 1401

أربعاء 13 محرم 1444

Wednesday 10 August 2022

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‏های مستقیم

تعداد نمایش : (0) تاریخ انتشار : 1401/05/09

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‏های مستقیم

برای مالیات پرداخت شده تا مبلغ حدنصاب معاملات کوچک، جریمه به مزان یک دوم رقم مالیات.

برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک تا مبلغ حد نصاب معاملات متوسط جریمه به میزان یک برابر رقم مالیات.

برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات متوسط، جریمه به میزان 2 برابر رقم مالیات.

 

  

منبع:سازمان امور مالیاتی کشور

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی