شنبه 30تير 1403

سبت 14 محرم 1446

Saturday 20 July 2024

بخشنامه موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348

تعداد نمایش : (1229) تاریخ انتشار : 1398/11/30

دانلود بخشنامه

موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348 مورخ1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی