شنبه 30تير 1403

سبت 14 محرم 1446

Saturday 20 July 2024

13 راهنمای مالیاتی؛ ویژه اعضای نظام مهندسی ، وکلا ،کارشناسان رسمی دادگستر و پزشکان

تعداد نمایش : (4864) تاریخ انتشار : 1396/04/12

💢راهنمای مالیاتی شماره (1) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

🔆 آخرین مهلت ارائه اظهارنامه

💢راهنمای مالیاتی  شماره (2) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان ، مهندسان

🔆مفهوم درآمد و درآمد مشمول مالیات

💢راهنمای مالیاتی شماره (3) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

🔆 شرایط معافیت از ارائه اظهارنامه تبصره ماده (100)

💢راهنمای مالیاتی شماره (4) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

🔆طبقه بندی مشاغل

💢راهنمای مالیاتی شماره (5) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

🔆تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک

💢راهنمای مالیاتی  شماره (6) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

🔆نحوه تعیین گروه شغلی

💢راهنمای مالیاتی  شماره (7) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

🔆نرخ مالیاتی

💢راهنمای مالیاتی  شماره (8) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

🔆 رسیدگی به حسابهای بانکی مشاغل

💢راهنمای مالیاتی  شماره (9) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

🔆ضریب علی الرأس (تبدیل درآمد به درآمد مشمول مالیات وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)

💢ادامه ی راهنمای مالیاتی  شماره (9) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

🔆ضریب علی الرأس (تبدیل درآمد به درآمد مشمول مالیات پزشکان)

💢ادامه ی راهنمای مالیاتی  شماره (9) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان ، مهندسان

🔆ضریب علی الرأس (تبدیل درآمد به درآمد مشمول مالیات مهندسان)

💢 راهنمای مالیاتی  شماره (10) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

🔆دستورالعمل مالیات مقطوع و معافیت از ارائه اظهارنامه

💢راهنمای مالیاتی شماره  (11) ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

✨ فرم درخواست استفاده از مفاد دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م جهت تعیین مالیات مقطوع برخی از صاحبان مشاغل

💢 راهنمای مالیاتی شماره 12 ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان


✨ دانلود نسخه (ویندوز)  ۹.۰.۰.۱ اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۵ اشخاص حقیقی با قابلیت تکمیل فرم الکترونیکی تعیین مالیات مقطوع

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

💢 راهنمای مالیاتی شماره  13ویژه کارشناسان رسمی ،وکلا ، پزشکان و مهندسان

🔆 متقاضیان بهره مندی از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۵

✍️ تنظیم کننده :محمد قبول

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی