شنبه 25فروردين 1403

سبت 05 شوال 1445

Saturday 13 April 2024

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويبنامه شماره 181434/ت 43182ك

تعداد نمایش : (1258) تاریخ انتشار : 1395/09/01

 این مقرره در جلسه مورخ 1395/08/12هیئت وزیران تصویب و با شماره 103006مورخ 1395/08/19از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود فایل PDF

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی