منو

يک شنبه 24شهريور 1398

أَحَد 16 محرم 1441

Sunday 15 September 2019

رهنمودهای حسابداری-مالیاتی

رهنمودهای حسابداری-مالیاتی

رهنمود حسابداری

موارد عدم کسر مالیات اجاره تبصره 9 ماده 53

موارد عدم کسر مالیات تبصره ۹ ماده ۵۳ ق م م :

۱- شخصیت مستاجر حقیقی باشد
۲-قرارداد اجاره صرفا رهن باشد
۳-اجاره دست دوم باشد

تبصره 9 - وزارتخانه&zwn

رهنمودهای حسابداری-مالیاتی

رهنمود حسابداری

شرایط صدور و ثبت نام گواهی ارزش افزوده


بخشنامه جدید ۲۷۲۹/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

موضوع:شرایط صدور گواهینامه ارزش افزوده و ثبت نام

۱-ثبت نام مودی در سایت
۲-ارایه درخواست صدور گواهینامه ثبتن

رهنمودهای حسابداری-مالیاتی

رهنمود حسابداری

احکام مالیاتی مراکز استخراج رمز ارز ابلاغ شد

بر اساس تبصره ۲ بند ۲ استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتر

رهنمودهای حسابداری-مالیاتی

رهنمود حسابداری

دستورالعمل نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات

دستورالعمل اجرای جزء یک بند ج تبصره 8 قانون ودجه سال 98 درخصوص نرخ صفر . معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات

دانلود دستورالعم

رهنمودهای حسابداری-مالیاتی

رهنمود حسابداری