چهارشنبه 19مرداد 1401

أربعاء 13 محرم 1444

Wednesday 10 August 2022

زمانبندی فراخوان و الزام به اجرای در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تعداد نمایش : (0) تاریخ انتشار : 1401/05/12

️تعیین برنامه زمان بندی و فراخوان الزام ثبت نام مودیان در سامانه مودیان و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

فراخوان اجرای داوطلبانه قانون توسط مودیان داوطلب و برخی مودیان خاص از جمله شرکت های بورسی و دولتی و مودیان موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۵/ ۵/ ۱۴۰۱ برای اجرای قانون از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱

فراخوان الزامی اجرای قانون توسط اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ( ۱۶ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ برای اجرای قانون از ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱

فراخوان الزامی اجرای قانون توسط صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های ۸ گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی در تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱ برای اجرای قانون از ۱/ ۱/ ۱۴۰۲

فراخوان الزامی اجرای قانون توسط صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۱۰/ ۱/ ۱۴۰۲ برای اجرای قانون از ۱/ ۴/ ۱۴۰۱

فراخوان الزامی اجرای قانون توسط کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۲ برای اجرای قانون از ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲

کلیه اشخاص مشمول قانون می توانند در هر یک از فراخوان ها ی مذکور شرکت داشته و به صورت داوطلبانه نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند.

 

منبع:وزارت امور اقتصاد و دارایی

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی