يک شنبه 11خرداد 1399

أَحَد 09 شوال 1441

Sunday 31 May 2020

شرایط صدور و ثبت نام گواهی ارزش افزوده

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (261) تاریخ انتشار : 1398/06/23
بخشنامه جدید ۲۷۲۹/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
۱-ثبت نام مودی در سایت
۲-ارایه درخواست صدور گواهینامه ثبتنام در سامانه
۳-راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات توسط مودی
اگر مودی بعد از یک هفته نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام نکرد درخواستش رد میشه
گواهینامه صادره از طریق پست سفارشی دو قبضه می اید و تذکر مهم اینه که با تایید مدیر کل امور مالیاتی مودیانی که اهراز هویت شدن در موارد خاص میتوانند در ادارات گواهینامه رو دریافت کنند
اگر توسط مراجع زیرربط مودی فاقد اعتبار شود ثبتنام وی رد میشود اما معاملات وی تا تاریخ رد اعتبار قابل قبول است
یکماه قبل از انقضا گواهینامه هم میتوان ثبتنام کرد
گواهی نامه ثبتنام در مرحله اول بصورت موقت است و برای واحدهای تولیدی یکساله و خدماتی و سایر دو دوره ۶ ماهه میباشد و برای دوره دوم بصورت دائم فاقد محدودیت زمانی صادر میشود و برای مودیانی که قبلا گواهی نامه مجموع بالای یکسال صادر شده است مشمول دریافت گواهی دائم هستند.
دریافت گواهی دائم منوط به انجام تکالیف قانونی است
وضعیت گواهینامه در سامانه به صورت تایید و اصلاح و رد میباشد
ادارت دارایی موظف هستند پس از ۴۸ ساعت از تکمیل اطلاعات توسط مودی به صدور گواهینامه اقدام کنند

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی